Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες φωτογράφους ότι οι οδηγίες που έχει δώσει η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Γραφείο Ταυτοτήτων για τις προδιαγραφές λήψης της φωτογραφίας για τις νέες ταυτότητες είναι οι ακόλουθες.

Από τη λήψη της φωτογραφίας με τη φωτογραφική μηχανή (Ia) μέχρι την τελική εικόνα (Ib) η φωτογραφία δεν πρέπει να έχει υποστεί συμπίεση ή αλλαγή μεγέθους. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) επιτρέπει μόνο την περικοπή (crop) της εικόνας και όχι την αλλαγή του μεγέθους της:

Αναλογία
Η αναλογία μεταξύ πλάτους και ύψους (ύψος/πλάτος) της περικομμένης εικόνας (Ib) πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις εικόνες και πρέπει να βρίσκεται εντός του εύρους που ορίζεται από το Μέρος 5 του προτύπου ISO/IEC 19794-5 και του ISO/IEC 38794-5. Αυτή η αναλογία πρέπει να είναι 4:5

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Μέγεθος Εικόνας σε pixel
Μετά την περικοπή της εικόνας, η εικόνα πρέπει να έχει ύψος 1600 pixel.
Το πλάτος υπολογίζεται βάσει της αναλογίας: πλάτος = ύψος/αναλογία
Διατηρώντας την αναλογία 4:5 το πλάτος θα πρέπει να είναι 1280 pixel.

Μορφότυπο Εικόνας
Η εικόνα πρέπει να είναι σε μορφή bmp ή jpg, με συμπίεση χωρίς απώλειες

Χρώμα
Το χρώμα της εικόνας πρέπει να είναι φυσικό

α) Συμβατή φωτογραφία, β) χρωματικές αποκλίσεις, γ) Υπερβολικός κορεσμός σε απόχρωση, κορεσμός και φωτεινότητα (Luminance color space – HSL)

Αντίθεση
Για κάθε τμήμα στο πρόσωπο του ατόμου, οι διαβαθμίσεις στις υφές πρέπει να είναι ευδιάκριτες, δηλαδή να έχουν λογική αντίθεση. Το λευκό των ματιών πρέπει να είναι ευκρινώς ανοιχτόχρωμο ή λευκό (όπου χρειάζεται) και τα σκούρα μαλλιά ή τα χαρακτηριστικά του προσώπου (κατά περίπτωση) πρέπει να είναι ευκρινώς σκούρα. Γενικά, το πορτρέτο πρέπει να έχει κατάλληλη φωτεινότητα και καλή αντίθεση μεταξύ προσώπου, μαλλιών και φόντου.

α) Συμβατή φωτογραφία, β) Υπερέκθεση (over exposure), γ) Υποέκθεση (under exposure)

Φωτισμός
Τα πορτρέτα πρέπει να έχουν επαρκή και ομοιόμορφο φωτισμό. Ο φωτισμός πρέπει να κατανέμεται εξίσου στο πρόσωπο, ιδιαίτερα συμμετρικά, δηλαδή να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ της φωτεινότητας της δεξιάς και της αριστερής πλευράς του προσώπου. Δεν πρέπει να
υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση της δέσμης του φωτός από την οπτική γωνία της κάμερας.

α) Πλαϊνός φωτισμός, β) Φωτισμός από πάνω, γ) Φωτισμός από κάτω, δ) Ασύμμετρη σκιά στα αριστερά

Θόρυβος
Ο θόρυβος μπορεί να χαρακτηριστεί από pixel με αφύσικα χρώματα όπως κόκκινα ή πράσινα pixel, μπορεί να ελεγχθεί εύκολα στο φόντο της εικόνας

α) Εικόνα με θόρυβο, β) συμβατή εικόνα

Ανάλυση
Η ανάλυση της κάμερας πρέπει να είναι επαρκής για να φαίνονται καθαρά οι βλεφαρίδες (για παράδειγμα):

α) Συμβατή εικόνα, β) εικόνα με χαμηλή ανάλυση

Φόντο εικόνας
Το φόντο της εικόνας πρέπει να είναι γκρι και η τιμή του γκρι πρέπει να είναι περίπου RGB (190; 190; 190) +/- 10

Recommended Posts