Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας επίσημος φορέας με μη κερδοσκοπικό σκοπό, νομική προσωπικότητα και είναι εγγεγραμμένο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Είναι επίσημο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Τι κάνει το Σωματείο:

  • Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αφουγκραστεί τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των μελών του
  • Οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν τεχνικές φωτογράφισης και κινηματογράφησης, οικονομικής διαχείρισης εταιρίας, διαχείρισης πωλήσεων, λογιστικών και νομικών ζητημάτων εξειδικευμένα στον κλάδο της εικονοληψίας
  • Εξασφαλίζει προνομιακές τιμές και υπηρεσίες προμηθευτών στον χώρο των φωτογραφικών
  • Παλεύει για τα δικαιώματα και την ευημερία του κλάδου, επικοινωνώντας με κυβερνητικά στελέχη και μεταφέροντας τις θέσεις των μελών του πάνω σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα
  • Δίνει εμπεριστατωμένες νομικές, οικονομικές και φοροτεχνικές συμβουλές στα μέλη, αφού συλλέξει πληροφορίες από συγκεκριμένους ειδικούς συνεργάτες του.
  • Προωθεί την ομαδικότητα και τις συνεργασίες μεταξύ των μελών του
  • Στηρίζει τα μέλη του σε τυχόν δυσοίωνες, αβέβαιες και δύσκολες καταστάσεις