Διαβάστε τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας εδώ. Το κόστος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής αναλύεται εδώ.

Επιτρέπεις στο Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κ.Μακεδονίας
να κάνει χρήση των παραπάνω στοιχείων;