Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κ. Μακεδονίας

Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων, διαμαρτύρεται έντονα αναφορικά με τον Διαγωνισμό Φωτογραφίας του Δήμου Θερμαϊκού με τίτλο «Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΣΑΣ».

Ο εν λόγω διαγωνισμός εμπεριέχει στους όρους του την πλήρη παραχώρηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί των φωτογραφιών τους στους διοργανωτές, δηλαδή στον Δήμο Θερμαϊκού.

Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τον Δήμο Θερμαϊκού να αλλάξει άμεσα τον καταχρηστικό όρο για τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών των συμμετεχόντων.

Η διεθνής πρακτική επιτάσσει οι διοργανωτές ενός διαγωνισμού φωτογραφίας να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες των διαγωνιζομένων μόνο για την προβολή και προώθηση του διαγωνισμού και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητά.

Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας τους επαγγελματίες φωτογράφους και εικονολήπτες της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και με σκοπό την προάσπιση της τέχνης της φωτογραφίας καλεί όλους όσους διοργανώνουν διαγωνισμούς φωτογραφίας να προσέχουν στον ορισμό των όρων συμμετοχής με γνώμονα τα εξής:
(α) να σέβονται, στο σύνολό τους, τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα των φωτογράφων επί των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετέχουν,
(β) να μην ζητούν την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των φωτογραφιών για χρήση από τους ίδιους τους διοργανωτές ή τρίτους, είτε για κερδοσκοπικούς είτε για μη κερδοσκοπικούς λόγους (δήθεν “μη εμπορικές χρήσεις”), κατά το δοκούν και χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση με τους φωτογράφους – δημιουργούς, όσον αφορά στη προηγούμενη καταβολή ορισμένης αμοιβής, για πιθανή χρήση των έργων των φωτογράφων, πέραν της τυχούσας χρήσης για προβολή του διαγωνισμού,
(γ) να αναγράφουν πάντοτε, σε κάθε δημοσίευση και χρήση των φωτογραφιών, το όνομα του φωτογράφου και να τηρούν το σύνολο των υπολοίπων εξουσιών του ηθικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου,
(δ) να δεσμεύονται ρητά ότι δεν θα διατηρούν στη βάση δεδομένων τους, πέραν συγκεκριμένου περιορισμένου χρόνου, όσες φωτογραφίες τυχόν δεν θα βραβευθούν (αλλά δημιουργούν, μη σύννομα δημιουργηθείσα, αφορολόγητη και αδήλωτη, προστιθέμενη αξία σε αυτή τη βάση δεδομένων, υπό την έννοια της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης φωτογραφιών-έργων πνευματικής ιδιοκτησίας) και ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν θα χρησιμοποιηθούν καθ’οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω από αυτούς τους διοργανωτές, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου τομέα, καθώς επίσης οι πρωτοβάθμιοι και οι δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητας και λειτουργίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτό το αντικείμενο δεν συνίσταται στην λειτουργία τους, είτε ως τράπεζες φωτογραφίας είτε ως κρατικά επιχορηγούμενα ολιγοπώλια μαζικής αποθήκευσης, διάθεσης και χρήσης φωτογραφιών, ανταγωνιστικά, ιδίως, σε βάρος των επαγγελματιών φωτογράφων. Τέτοιες παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές είναι σαφές ότι αντίκεινται σε θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων είναι στην διάθεση όσων κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών χρειάζονται συμβουλές και κατευθύνσεις για την διοργάνωση διαγωνισμών.

Recommended Posts