Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κ. Μακεδονίας

Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας καταγγέλλει όσους διαγωνισμούς φωτογραφίας έχουν όρο συμμετοχής, την παραχώρηση των δικαιωμάτων των φωτογράφων σε αυτούς ή και σε τρίτους.

Οι διαγωνισμοί αυτοί οδηγούν στην απαξίωση των δημιουργών και των έργων τους και στην ουσία αντί να στηρίζουν τους φωτογράφους υφαρπάζουν ένα σημαντικότατο περιουσιακό στοιχείο τους (με άγνωστους σκοπούς), με αντάλλαγμα την “προβολή” ή κάποιο έπαθλο (συνήθως μικρής αξίας).

Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας συνυπογράφει την Ανοιχτή Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων προς διοργανωτές διαγωνισμών και συμμετέχοντες φωτογράφους – Διαγωνισμός ΕΚΟΜΕ.

Καλούμε όλους τους φωτογράφους, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, να απέχουν από τέτοιου είδους διαγωνισμούς φωτογραφίας, ως μία σημαντική κίνηση με σκοπό οι διοργανωτές των διαγωνισμών φωτογραφίας να αντιληφθούν ότι οι φωτογράφοι – δημιουργοί δεν κάνουν απλά ένα κλικ και ότι οι φωτογραφίες – δημιουργίες τους έχουν τεράστια συναισθηματική και οικονομική αξία για αυτούς και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ένα τέτοιο απαράδεκτο όρο (για οποιοδήποτε δημιουργό).

Όσο αφορά δημόσιους οργανισμούς όπως το ΕΚΟΜΕ το οποίο διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με απαράδεκτους όρους για οποιοδήποτε δημιουργό, καλούμε τους υπευθύνους να συμβουλεύονται για τους όρους που ορίζουν, όχι μόνο νομικούς αλλά και φωτογράφους – δημιουργούς ή τις ενώσεις τους, ώστε να μην πέφτουν σε τόσο σοβαρά ατοπήματα.

Recommended Posts