ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΒΙΝΤΕΟ

Το SPPV Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας και βίντεο με θέμα τον Covid-19 και τις επιπτώσεις της πανδημίας στη δουλειά αλλά και στη ζωή μας.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να παραμείνουμε δημιουργικοί σε αυτή την δύσκολη περίοδο που βιώνουμε καθώς και να προσελκύσουμε περισσότερα μέλη στο σωματείο μας.

 

Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι τα παρακάτω:

Διαγωνισμός Φωτογραφίας

1η θέση: Fujifilm X-A5 15-45mm Kit Silver αξίας 500€ από την εταιρία
FUJIFILM (ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ)

2η θέση: Προϊόντα συνολικής αξίας 250€ από την εταιρία
ARTPOINT HAND MADE ALBUMS

3η θέση: Προϊόντα συνολικής αξίας 100€ από την εταιρία
THE PAPER BOX P.C

Διαγωνισμός Βίντεο

1η θέση: Moza Slypod – 2 σε 1 Μηχανοκίνητο Slider & Μονόποδο και Godox R1 – RGB Mini Creative LED Φωτιστικό συνολικής αξίας 500€ από την εταιρία
STAMOS SA  (ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ)

2η θέση: Προϊόντα συνολικής αξίας 250€ από την εταιρία
MYALBUMS

3η θέση: Προϊόντα συνολικής αξίας 100€ από την εταιρία
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Σωματείου μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς του διαγωνισμού για την υποστήριξη τους!

 

 

‘Οροι Διαγωνισμού Φωτογραφίας

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας (εφεξής καλούμενος «Διοργανωτής») σας καλεί να μοιραστείτε μαζί του τις εμπειρίες σας από τις επιπτώσεις της πανδημίας στην δουλειά και στην ζωή μας , συμμετέχοντας στον διαγωνισμό που διοργανώνει το σωματείο.

Το θέμα του διαγωνισμού είναι Covid-19: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην δουλειά και στην ζωή μας. Στόχος του διαγωνισμού είναι να παραμείνουμε δημιουργικοί σε αυτή την δύσκολη περίποδο που βιώνουμε καθώς και να προσελκύσουμε περισσότερα μέλη στο σωματείο μας.

Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών και των βίντεο για την δημιουργία λευκώματος και της προβολής του με κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο αναφέροντας πάντα το όνομα του συμμετέχοντος δημιουργού.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλα τα μέλη του σωματείου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα αλλά και όσοι εγγραφούν σε αυτό έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα μέλη που εμπλέκονται στην διαδικάσία και οργάνωση του διαγωνισμού καθώς και το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την από 15 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Η αποστολή των φωτογραφιών και των βίντεο γίνεται με WeTransfer στο contestsppv@gmail.com. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στο διαγωνισμό με (έως) 3 φωτογραφίες και ένα βίντεο. 

6. Κριτές του διαγωνισμού ορίζονται κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου οι παρακάτω: Σιάμος Νικόλαος, Τσιτουρίδης Αλέξανδρος, Τσουκιάς Χαράλαμπος, Ζορμπάς Γεώργιος

7. Δώρα. Θα βραβευθούν τρεις φωτογραφίες και τρία βίντεο. Η αξιολόγηση των φωτογραφιών και των βίντεο θα έχει ως βάση τη σύνθεση, τη συνοχή και τη σχέση τους με το θέμα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο Διοργανωτής θα πραγματοποιήσει στις 15 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή.

8. Ενημέρωση για την Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στα επίσημα group του Διοργανωτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι παραπάνω θα ενημερώνονται από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στον Διαδικτυακό χώρο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης ή της κλήρωσης και αποστολής σε αυτούς σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου το οποίο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που αρνηθούν να παραλάβουν το δώρο. Αντίστοιχα και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω συνθήκες, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους επιλαχόντες εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοινώνεται η μεταβίβαση του δώρου σε αυτούς και αποστολής σε αυτούς σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος και δεν επικοινώνησαν για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου το οποίο μεταβιβάζεται στους επόμενους επιλαχόντες. Σε περίπτωση που ούτε οι νικητές ούτε κανείς από τους επιλαχόντες δεν αποδεχτεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε ο διοργανωτής θα εξετάσει εκ νέου το διαγωνισμό και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση με την απόφασή του.

Το δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και θα παραλαμβάνεται από τους νικητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου τους.

9. Συνεργασία συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να συνεργαστούν και να στείλουν από κοινού φωτογραφίες ή βίντεο. Στην περίπτωση που μια τέτοια συμμετοχή κερδίσει, τα έπαθλα μοιράζονται στους συμμετέχοντες.

10. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του. Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας δεν φέρει ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. 

11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Σωματείου Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας.

12. Προσωπικά Δεδομένα. Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος, καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη αυτού κρίση και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους.

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στο Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τον Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. 

13. Ειδικοί όροι Διαγωνισμού – Πνευματικά δικαιώματα. 

  • Ρητά δηλώνεται ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που θα αναρτηθούν, θα πρέπει να μην παραβαίνουν διατάξεις της νομοθεσίας, να μην είναι προσβλητικές, ανήθικου περιεχομένου και άσχετες με το ορισθέν θέμα, άλλως ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα να τις διαγράφει χωρίς καμία προειδοποίηση. 
  • Η λήψη της φωτογραφίας ή βίντεο θα πρέπει να έχει γίνει από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και να αποτελεί δικό του πρωτότυπο έργο, δηλαδή οι φωτογραφίες και τα βίντεο δεν θα πρέπει να προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών, η Διοργανώτρια δεσμεύεται να προβαίνει σε διαγραφή της φωτογραφίας ή του βίντεο χωρίς καμία ευθύνη της για το λόγο αυτό, οπότε η διαφορά θα διευθετείται μεταξύ των ενδιαφερομένων. 
  • Η φωτογραφία με την οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος δεν θα πρέπει να φέρει κάποιο διακριτικό τίτλο (watermark) καθώς επίσης και να αποτελεί πρωτότυπο έργο στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση από 2mb και άνω με την μεγαλύτερη πλευρά 3.000px και άνω. 
  • Το βίντεο με το οποίο συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος δεν θα πρέπει να φέρει κάποιο διακριτικό τίτλο (watermark) καθώς επίσης και να αποτελεί πρωτότυπο έργο στην υψηλότερη δυνατή ανάλυση από1920×1080 pixels και άνω με αναλογία οθόνης 16:9 (οριζόντια μορφή). 
  • Η φωτογραφία και το βίντεο δεν πρέπει να περιέχει ή να παραπέμπει σε εμπορικά σήματα τρίτων. Αν οι συμμετέχοντες αποφασίσουν να αποστείλουν φωτογραφίες ή βίντεο άλλων ατόμων (ενηλίκων ή παιδιών) θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του συγκεκριμένου ατόμου ή του κηδεμόνα του παιδιού. 
  • Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες: Είναι αναληθείς, περιλαμβάνουν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προβάλλουν ως αποδεκτές ή προάγουν παράνομες δραστηριότητες, είναι μειωτικές για τα μέλη συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκείας ή υποκινούν το μίσος εναντίον συγκεκριμένων ομάδων, είναι προσβλητικές, εκφοβιστικές ή υβριστικές για άλλα άτομα, απεικονίζουν κακομεταχείριση ζώων, περιέχουν υπέρμετρη χρήση χυδαίας γλώσσας, εκθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, συνιστούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα, συνιστούν προσποίηση κάποιου διάσημου, εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια παιδιών, απεικονίζουν τσιγάρα, οινοπνευματώδη ποτά, ναρκωτικά ή γυμνό με παρουσία παιδιών, απεικονίζουν εντελώς γυμνά σώματα, είναι πορνογραφικές, απεικονίζουν βία, σαδιστικές ή βάναυσες πράξεις, περιλαμβάνουν όπλα ή απομιμήσεις όπλων, προβάλλουν ως αποδεκτή την παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών, παρουσιάζουν αρνητικά οποιαδήποτε εταιρεία, περιλαμβάνουν προτάσεις προσωπικού ή εμπορικού χαρακτήρα ή διαφημίσεις, περιλαμβάνουν υλικό τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών μεταδόσεων, είναι πολιτικού χαρακτήρα με οποιονδήποτε τρόπο, περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική ή φυσική υγεία κάποιου ατόμου. 
  • Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν: i. δυσφημιστικές δηλώσεις, ii. απειλές εναντίον οποιουδήποτε ατόμου, επιχείρησης ή ομάδας, iii. οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά, iv. οποιαδήποτε ανάρμοστα ενδύματα ή στολίδια, v. οποιαδήποτε εμπορική /εταιρική διαφήμιση ή vi. οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά, βωμολοχία ή προσβολή των ηθών.Κάθε παρόμοιο περιεχόμενο θα διαγράφεται και ενδέχεται να αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές. 
  • Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε από τις ως αναγραφόμενες ενέργειες ή άλλη παράνομη ενέργεια η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον συμμετέχοντα. 
  • Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας ή του βίντεο του, άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή την επιρροή με αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, ο δε Διοργανωτής στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωση της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα αθλοθετηθέντα δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων.  Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας αποστολής των συμμετοχών στο διαγωνισμό, μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκληση του από τον Διοργανωτή, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτόν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

Recommended Posts