Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας καλεί σε Συνέλευση τα μέλη του, στις 3 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη.

Η Συνέλευση θα γίνει στις 18:00 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους 27, Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Recommended Posts